ZAŠTO treba pohađati tečaj ?

 

  • Zato da bismo se upoznali sa najvažnijim aspektima rada sa životinjama, upoznali se sa eksperimentalnim tehnikama, te svim ostalim relevantnim područjima, koji su preduvjet za odgovoran i human rad sa životinjama.

 

Neodgovarajući uvjeti uzgoja i tretmana utječu na dobrobit životinja. Životinje su sposobne osjetiti i izraziti bol, patnju i stres, stoga je potrebno unaprijediti standarde uzgoja, držanja i tretmana, kako bi se njihova dobrobit digla do najviše moguće razine. Zbog moralnih i znanstvenih razloga bitno je osigurati da je svako korištenje životinje pažljivo procijenjeno u smislu znanstvene i obrazovne utemeljenosti, upotrebljivosti i relevantnosti očekivanih rezultata takve upotrebe. Moguća šteta koja bi mogla biti nanesenu životinji treba biti pažljivo odvagana naspram očekivanih koristi pokusa. Minimalni standardi za zaštitu životinja moraju biti u skladu s najnovijim razvojem znanosti.

Sve ovo je teško ostvariti bez pravovaljane edukacije.

 

  • Zato što je to zakonska obaveza

 

Hrvatski sabor je u prosinca 2006. donio Odluku o proglašenju Zakona o zaštiti životinja (NN135/06), te dopune u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja, (NN 37/13). Članak 32. odnosi se na ispit za rad s pokusnim životinjama, te kaže da …

 

 

TKO  treba završiti tečaj i koje su kategorije tečajeva?

DIREKTIVA 2010/63/EU nadalje kaže (28): „Dobrobit životinja koje se koriste u postupcima uvelike ovisi o kvaliteti i profesionalnoj osposobljenosti osoblja koje nadzire postupke, kao i osoblja koje provodi postupke ili nadzire osoblje koje vodi svakodnevnu brigu o životinjama.  …

Sukladno tome razvidno je da tečajeve trebaju završiti svi koji na bilo koji način rade sa pokusnim životinjama:

  • osobe koje se brinu o životinjama, 
  • osobe koje provode pokuse na životinjama,  
  • odgovorne osobe, 
  • voditelji nastambi za životinje, 
  • voditelji pokusa te osobe odgovorne za zaštitu životinja, itd.

 

Kategorije „2“ i „3“ …

 

 

Danas, slijedeći Direktivu 63/10, Ministarstvo poljoprivrede je uskladilo svoje naputke vezane za edukaciju osoblja koje radi sa pokusnim životinjama. Sukladno Direktivi oni glase:

Osoblje mora biti odgovarajuće obrazovano i osposobljeno prije obavljanja bilo kojeg od sljedećih poslova:

(a) provođenje postupaka na životinjama;

(b) osmišljavanje postupaka i projekata;

(c) skrb o životinjama; ili

(d) usmrćivanje životinja.

Osobe koje obavljaju poslove iz točke (b) moraju imati odgovarajuću izobrazbu iz znanstvenog područja povezanog s poslom koji obavljaju i moraju posjedovati specifično znanje o dotičnoj životinjskoj vrsti.

Osoblje koje obavlja poslove iz točke (a), (c) ili (d) nadzire se u provođenju svojih zadaća dok ne postigne potrebnu stručnu osposobljenost.

 

Time je stupanj tehničara, tj. osobe koja isključivo provodi pokus, prijašnja „Kategorija 2“, postala „a“, a stupanj istraživača, tj. osobe koja osmišljava pokuse i projekte, bivša „Kategorija 3“, je postala „b“.

Organizacijski program osposobljavanja je također doživio promjene. Više o programu čitajte ovdje.

 

Skip to content