Kako smo osmislili program?

Programi tečajeva su osmišljeni tako da daju polaznicima teoretsko znanje potrebno za rad sa pokusnim životinjama, kao i praktično iskustvo u rukovanju i obavljanju osnovnih procedura na životinjama. Programi zadovoljavaju zahtjeve Ministarstva poljoprivrede (MP), koje je odobrilo programe tečajeva te su upisani u evidenciju pri Upravi za veterinarstvo pod brojem HR 191/02/P, a PMF je registriran za provođenje ovih tečajeva (OSP 191/001). Programi slijede preporuke i kriterije Europske asocijacije za laboratorijske životinje FELASAe. Duljinu tečajeva “a” (2)  i “b” (3), odredili smo prema naputcima i preporukama FELASE, kako bi osigurali lakšu mobilnost istraživača koji pohađaju naš tečaj.

Po završetku tečaja polaznici će biti registrirani u bazi podataka osoba osposobljenih za rad sa pokusnim životinjama pri Upravi za veterinarstvo, Ministarstva poljoprivrede.

 

Prema kriterijima Ministarstva poljoprivrede, osobe kategorije (a) moraju biti osposobljene i upoznate najmanje sa slijedećim (sve iz stupnja 1 i dodatna područja).

KATEGORIJA (a):

Prvi stupanj

1(a) etiku i propise vezano za smještaj i njegu životinja koje se koriste u pokusima ili za proizvodnju bioloških pripravaka;

1(b) laboratorijske i pokusne životinje: vrste, životni ciklus, ponašanje i reprodukcijske značajke, osiguranje okoliša primjerenog svakoj vrsti i kategoriji životinja, način usmrćivanja pojedinih vrsta životinja, gospodarenje životinjama te uzgoj i držanje potrebnog broja životinja;

1(c) osnove bolesti laboratorijskih i pokusnih životinja;

1(d) prepoznavanje stresa laboratorijskih i pokusnih životinja;

1(e) prijevoz životinja.


Dodatno za 2 stupanj:

2(a) etiku i propise s područja zaštite životinja vezano za provođenje pokusa na životinjama;

2(b) pokusne metode;

2(c) značenje sustava smještaja i držanja životinja kao i lokalnog okoliša za sam pokus; mikrobiološki status životinja; anatomija pokusnih životinja; anestezija, analgezija i drugi postupci za smanjivanje/uklanjanje boli i patnje životinja; upotreba primjernih tehnika i kirurških postupaka.

KATEGORIJA (b)

Osobe b kategorije moraju biti osposobljene i upoznate uz program stupnja 1 i 2 i sa slijedećim  dodatnim područjima

3 (a) alternativne pokusne metode;

3(b) planiranje i provođenje pokusa uz poštivanje koncepta 3R: smanjenje broja životinja (engl. reduction), zamjena životinja (engl. replacement) i poboljšanje provođenja pokusa (engl. refinement).

 

Prema Direktivi 63/10, Kategorija (a),  (bivša “2” ili Felasa “B”) 

Prema kriterijima Europske asocijacije za laboratorijske životinje (FELASA), osobe kategorije (a) moraju biti osposobljene i upoznate najmanje sa slijedećim (sve iz stupnja 1 i dodatna područja).

 

Prema FELASI, osobe kategorije (b) moraju biti osposobljene i upoznate najmanje sa slijedećim (sve iz prijašnjih stupnjeva i dodatna područja)

Prema Direktivi 63/10, Kategorija (b),  (bivša “3” ili Felasa “C”) 

 

Skip to content