Prijave

Ime i prezime*

Zanimanje i stručna sprema*

Institucija*

Zavod/laboratorij*

Adresa*

Telefon*

Email*

Odaberi tečaj*
 Kategorija 2 Kategorija 3

Nije obavezno ispuniti

Imate li iskustva u radu sa laboratorijskim životinjama?
 Da Ne

(Ako da, navedite s kojim vrstama, koliko godina iskustva i vrsta poslova)

Zašto ste zainteresirani za ovaj tečaj?

Da li ste alergični ili Vas je strah pojedine vrste životinja? (navedite koje)

Imate li posebne dijetalne zahtjeve? (navedite koje)

*Polja sa zvjezdicom molimo obvezno ispuniti

Detalje o plaćanju ćete dobiti nakon što Vaša prijava bude prihvaćena.

Ukoliko broj prijava prekorači maksimalni broj prolaznika, izbor polaznika će biti prema rednom broju prijave, odnosno datumu prijave.