Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s nekoliko fakulteta i institucija organizira Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka.

Prirodoslovno-matematički fakultet je pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, registriran za provođenje edukacije za nivo osobe koja provodi pokus (tehničar, KATEGORIJA 2 (a), i voditelja pokusa, istraživač, KATEGORIJA  3 (b), te sukladno tome i provodi ove tečajeve.MJESTO:
Tečajevi će se održavati u prostorima Biološkog odsjeka, PMF-a u Zagrebu, Rooseveltov trg 6.

CIJENA:

Ukupna cijena tečaja koja uključuje materijale tečaja, ručak, kavu u pauzama:

Kategorija A – tehničar: 3.700,00 HRK

Kategorija B – istraživač: 4.800,00 HRK

Kategorija B za osobe koje već posjeduju certifikat za Kategoriju A: 2.400,00 HRK

Ukoliko je broj prijavljenih polaznika nedovoljan, zadržavamo pravo promjene datuma održavanja tečaja.

Prijaviti se možete ovdje.

Predavači po abecednom redu:

Prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Vesna Benković, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc. Sofia Blažević, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. Jadranka Bubić Špoljar, dr. vet. med., Medicinski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Domagoj Đikić, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. Julija Erhardt, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Srećko Gajović, dr. med., Odsjeka za neurogenetiku, citogenetiku i razvojnu genetiku, Hrvatski Institut za istraživanje mozga

Prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj, dr. vet. med., Zavod za veterinarsku patologiju, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger, Laboratorij za analizu bioloških sustava, Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Dr. sc. Anica Horvat Knežević, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Nataša Kovačić, Zavod za anatomiju, Medicinski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. Ivna Kocijan, Zdravstveno Veleučilište Zagreb

Dr. sc. Maja Lang Balija, dr. vet. med., Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc. Duje Lisičić, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Mr. sc. Željka Lončarić, Laboratorij za analizu bioloških sustava, Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Prof. dr. sc. Nada Oršolić, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Mr. sc. Branka Šošić, dr. med. vet., Uprava za veterinarstvo, Ministarstvo poljoprivrede

Doc. dr. sc. Anamarija Štambuk, Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr.sc. Dubravka Švob Štrac, viši znan. suradnik, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Zavod za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Skip to content