O nama

O nama

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s nekoliko fakulteta i institucija organizira Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka. Prirodoslovno-matematički fakultet je pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane,

Zašto/Tko

Zašto/Tko

ZAŠTO treba pohađati tečaj ?   Zato da bismo se upoznali sa najvažnijim aspektima rada sa životinjama, upoznali se sa eksperimentalnim tehnikama, te svim ostalim relevantnim područjima, koji su preduvjet za odgovoran i human rad sa životinjama.   Neodgovarajući uvjeti

Program

Program

Kako smo osmislili program? Programi tečajeva su osmišljeni tako da daju polaznicima teoretsko znanje potrebno za rad sa pokusnim životinjama, kao i praktično iskustvo u rukovanju i obavljanju osnovnih procedura na životinjama. Programi zadovoljavaju zahtjeve Ministarstva poljoprivrede (MP), koje je

Sljedeći tečaj studeni 2022. Prijavite se!

Upisi u tijeku

Prijavi se!
Skip to content