O nama

O nama

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s nekoliko fakulteta i institucija organizira Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka. Prirodoslovno-matematički fakultet je pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane,

Zašto/Tko

Zašto/Tko

ZAŠTO treba pohađati tečaj ?   Zato da bismo se upoznali sa najvažnijim aspektima rada sa životinjama, upoznali se sa eksperimentalnim tehnikama, te svim ostalim relevantnim područjima, koji su preduvjet za odgovoran i human rad sa životinjama.   Neodgovarajući uvjeti

Program

Program

Kako smo osmislili program? Programi tečajeva su osmišljeni tako da daju polaznicima teoretsko znanje potrebno za rad sa pokusnim životinjama, kao i praktično iskustvo u rukovanju i obavljanju osnovnih procedura na životinjama. Programi zadovoljavaju zahtjeve Ministarstva poljoprivrede (MP), koje je

Novi termin Tečaja: 7.-23. studenog 2019. (svaki dan od 9 do 18h): Četvrtak 7. do subote 9.11.2019., Četvrtak 14. do subote 16.11.2019. i Četvrtak 21. do subote 23.11.2019.

Upisi u tijeku

Prijavi se!